Program - Kolding

Konference om pædagoger i skolen
BUPL og KL arrangerer i samarbejde med Skolelederforeningen, BUPL’s Lederforening, UCC og UCSJ tre
konferencer om pædagoger i skolen.
Hvornår: Mandag den 20. marts 2017 kl. 9.30-15
Sted: UC SYD – Kolding, Dyrehavevej 116
Program for konferencen i Kolding
Kl. 09:30
Morgenkaffe
Kl. 10:00
Velkomst og introduktion til dagen
v./ BUPL og KL
Kl. 10.15
Oplæg med viden fra forskning
Kl. 11.00
Paneldebat
I panelet indgår repræsentanter fra Skolelederforeningen, BUPL´s
Lederforening, BUPL og KL samt repræsentanter fra forvaltning og skoler
Kl. 11.30
Workshop runde 1
Se beskrivelser af workshops nedenfor
Kl. 12.15
Frokost
Kl. 13.00
Workshop runde 2
Se beskrivelser af workshops nedenfor
Kl. 13.45
Kaffe og kage
Kl. 14.00
Oplæg med viden fra forskning
Kl. 14.45
Tak for i dag
Workshops:
1. Pædagogernes faglighed som bidrag til skolens virksomhed
Denne workshop diskuterer den pædagogiske faglighed, som pædagoger møder skolen med. Hvad
tilbyder den i krydsfeltet mellem skole og fritid – og som bidrag til en anderledes og varieret skoledag.
V / Trine Ankerstjerne, lektor i UCSJ og Klaus Kofoed-Heller, adjunkt i UCC.
2. Forvaltningens understøttelse af pædagoger i skolen
En workshop om, hvordan politiske mål og forvaltningens rammesætning kan understøtte
pædagogernes opgaver i skolen.
v/ Anette Jensen, chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune m.fl.
3. En workshop med det lokale UC SYD
En workshop om erfaringer med kompetenceudvikling af pædagoger i forbindelse med AP Møller
projekt.
4. En skole (opdateres senere) præsenterer gode eksempler på pædagogernes opgaver i
skolen
5. En skole (opdateres senere) præsenterer gode eksempler på pædagogernes opgaver i
skolen
6. En skole (opdateres senere) præsenterer gode eksempler på pædagogernes opgaver i
skolen