her - Bispebjerg

Bispebjerg-Brønshøj Provsti, februar 2017
Gudstjenester
Onsdag d. 15. februar
12:00 i Grundtvigs Kirke (Musikandagt) v. Palle
Pallesen Kongsgaard
Tirsdag d. 7. februar
08:30 i Bellahøj Kirke (Morgenandagt) v. Peter Møller
Jensen
16:30 i Bellahøj Kirke (Åben-kirke-andagt) v. Peter
Møller Jensen
17:00 i Grundtvigs Kirke v. Inge Lise Løkkegaard
17:00 i Ansgarkirken (Godnathistorier for børn) v.
Birgitte Knudsen
19:00 i Husum Kirke v. Bettina Birk Jensen
Søndag d. 19. februar
09:30 i Håndværkerhaven 49, København (Fromesse)
v. præsten
10:00 i Husumvold Kirke (Højmesse) v. Sognepræst
Stig Boel
10:00 i Brønshøj Kirke (Højmesse) v. Karsten Flemming
Thomsen
10:00 i Grundtvigs Kirke (Højmesse) v. Palle Pallesen
Kongsgaard
10:00 i Tagensbo Kirke (Højmesse) v. Carl Einar
Rosenberg-Desroses
10:30 i Bellahøj Kirke (Bellahøjmesse) v. Louise Getruer
Miskow
10:30 i Husum Kirke (Højmesse) v. sognepræst Nikolaj
Hartung Kjærby
10:30 i Emdrup Kirke v. Jóannis Fonsdal
11:00 i Kapernaumskirken (Højmesse) v. Lise
Steffensen
11:00 i Ansgarkirken (Højmesse ved Vivi Andersen) v.
Vivi Grynderup Andersen
17:00 i Brønshøj Kirke v. Peter Nejsum
Onsdag d. 8. februar
12:00 i Grundtvigs Kirke (Musikandagt) v. Palle
Pallesen Kongsgaard
13:00 i Tingbjerg Kirke v. Mette Basbøll
17:00 i Emdrup Kirke v. Jóannis Fonsdal
17:00 i Bellahøj Kirke v. Asser Skude
Søndag d. 12. februar
09:30 i Håndværkerhaven 49, København (Fromesse)
v. præsten
10:00 i Tagensbo Kirke (Højmesse) v. Lise Steffensen
10:00 i Brønshøj Kirke (Højmesse u/dåb) v. Peter
Nejsum
10:00 i Grundtvigs Kirke (Højmesse) v. Palle Pallesen
Kongsgaard
10:00 i Husumvold Kirke (Højmesse) v. Sognepræst
Line Bjørn Hansen
10:30 i Husum Kirke (Højmesse) v. Sognepræst Mia
Mohr
10:30 i Emdrup Kirke v. Jakob Valdemar Olsen
10:30 i Bellahøj Kirke (Bellahøjmesse) v. Asser Skude
11:00 i Frederikssundsvej 45, 2400 København,
Danmark (Højmesse) v. Birgitte Fabritius de Tengnagel
11:00 i Ansgarkirken (Højmesse ved Vivi Andersen) v.
Vivi Grynderup Andersen
14:00 i Grundtvigs Kirke v. Palle Pallesen Kongsgaard
Tirsdag d. 21. februar
08:30 i Bellahøj Kirke (Morgenandagt) v. Asser Skude
16:30 i Bellahøj Kirke (Åben-kirke-andagt) v. Asser
Skude
17:00 i Ansgarkirken (Godnathistorier for børn) v.
Birgitte Knudsen
19:00 i Husum Kirke v. Ved sognepræst Mia Mohr
Onsdag d. 22. februar
12:00 i Grundtvigs Kirke (Musikandagt) v. Inge Lise
Løkkegaard
Torsdag d. 23. februar
17:00 i Tingbjerg Kirke v. Mette Basbøll
17:00 i Husum Kirke (Gud & Gaffel: Hænder - om at
hjælpe hinanden) v. sognepræst Bettina Birk Jensen
19:00 i Bellahøj Kirke v. Louise Getreuer Soelberg
Miskow
Tirsdag d. 14. februar
08:30 i Bellahøj Kirke (Morgenandagt) v. Asser Skude
11:00 i Kapernaumskirken v. En af præsterne ved
kirken
16:30 i Bellahøj Kirke (Åben-kirke-andagt) v. Asser
Skude
17:00 i Tingbjerg Kirke v. Mette Basbøll
17:30 i Ansgarkirken (Aftenandagt ved Vivi Andersen) v.
Vivi Grynderup Andersen
Søndag d. 26. februar
09:30 i Håndværkerhaven 49, København (Fromesse)
v. præsten
10:00 i Brønshøj Kirke v. Mia Miriam Lund Rao
10:00 i Husumvold Kirke (Højmesse) v. Sognepræst
Side 1
Bispebjerg-Brønshøj Provsti, februar 2017
10:00 i Tagensbo Kirke (Højmesse) v. Carl Einar
Rosenberg-Desroses
10:00 i Grundtvigs Kirke (Højmesse) v. Inge Lise
Løkkegaard
10:30 i Tingbjerg Kirke (Højmesse - fastelavn) v. Mette
Basbøll
10:30 i Emdrup Kirke v. Jóannis Fonsdal
10:30 i Husum Kirke (Højmesse) v. Sognepræst Mia
Mohr
10:30 i Bellahøj Kirke v. Asser Skude
11:00 i Kapernaumskirken v. Birgitte Fabritius de
Tengnagel
11:00 i Ansgarkirken v. Vivi Grynderup Andersen
14:00 i Grundtvigs Kirke v. Palle Pallesen Kongsgaard
Tirsdag d. 28. februar
08:30 i Bellahøj Kirke (Morgenandagt) v. Peter Møller
Jensen
11:00 i Kapernaumskirken v. En af præsterne ved
kirken
16:30 i Bellahøj Kirke (Åben-kirke-andagt) v. Peter
Møller Jensen
17:30 i Ansgarkirken (Meditationsandagt) v. Birgitte
Knudsen
Koncerter
Søndag d. 12. februar
Palle Pallesen Kongsgaard i Grundtvigs Kirke kl. 14:00
Lørdag d. 18. februar
Koncert med sopran og orgel i Brønshøj Kirke kl. 15:00
Søndag d. 19. februar
Forårskoncert - et gensyn med Lau i Husumvold Kirke
kl. 16:00
Tirsdag d. 21. februar
Accordion-koncert i Tingbjerg Kirke kl. 19:00
Side 2