Würth Kemiarkiv

Kundenr.:
Kundenavn:
Gade/vej:
Postnummer/by:
Udskrevet den:
315601
N.C. NIELSEN BALLING A/S
LINDE TRUCK
NØRREGADE 66
7860 SPØTTRUP
06-02-2017 13:27:44
Foretagne registreringer på arbejdsstedet 'Værksted Balling'
Varenavn
Rubrik information
senest ændret den
AKTIV RUDERENS, SPRAY, 500 ML.
AL 1100 DÅSE, 1000 G.
AL 1100 TUBE, 100G.
BMF RENSEVÆSKE, 5 L.
BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML
BREMSECYLINDER PASTA TUBE, 180 G.
BREMSEPASTA HT M/ PENSEL, 200 ML.
BREMSERENS PLUS SPRAY, 500 ML.
BREMSERENS, SPRAY 500 ML
BREMSEVÆSKE DOT 4, 1L
COCKPITPLEJE, 500 ML.
DC4 SILICONE COMPOUND, 0.5 KG
DC4 SILICONE COMPOUND, 100 G.
DIESEL ADDITIV, KONCENTRAT, 150ML
DIESEL PARTIKELFILTER RENS, 400ML
DOS HYDRAULIKTÆTNING VIOLET, 50 G.
DOS LEJESIKRING SUPERFAST GRØN, 50 ML
DOS RØRTÆTNING GUL, 50 ML.
DOS SKRUESIKRING MIDDELFAST BLÅ, 50 ML.
DOS SKRUESIKRING SUPERFAST GRØN, 50 ML.
ELEK.LODDETIN 60/40 250G 1,0MM
FL-PLETRENSER, 5 L.
FÆLGRENS, 1 L.
GLASS CLEAN GLASRENS 5 LTR
HTS SMØREMIDDEL M. PTFE, 500 ML.
HÅNDRENS, 4000 ML.
INDUSTRI CLEAN SPRAYDÅSE, 500 ML
INSEKTFJERNER, 5 L.
INTERIØRRENS SPAYDÅSE, 500ML
KLÆBE- OG FORSEGLER, SORT 300ML
KLÆBE- OG FORSEGLER, GRÅ 300ML
KLÆBE- OG FORSEGLER, HVID 300 ML.
Side 1
Standard information
senest ændret den
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
Kundenr.:
Kundenavn:
Gade/vej:
Postnummer/by:
Udskrevet den:
315601
N.C. NIELSEN BALLING A/S
LINDE TRUCK
NØRREGADE 66
7860 SPØTTRUP
06-02-2017 13:27:44
Foretagne registreringer på arbejdsstedet 'Værksted Balling':
Varenavn
Rubrik information
senest ændret den
KOBBERFEDT SPRAY CU800, 500 ML.
KOBBERPASTA CU 1100, 500 G
KOBBERPASTA CU 1100, 150 G.
KONTAKT OL RENSER, 200 ML.
KUNSTSTOF RENSER, 5 L
KØLERTÆTNING 300ML.
KØLERTÆTNING HP, 150ML
LAK OG GLASRENS, 1000 ML
LÆKAGESØGER PLUS, 400 ML.
LÆKAGESØGER, 400 ML
MULTI 2000, 400 ML.
MULTICLEAN - NSF RENSEVÆSKE, 400 ML.
ROST OFF MED GRAFIT, 500ML
RUDELIM CLASSIC PLUS BM PATRON, 310 ML.
RUDELIM REVOLUTION, 300ML.
SILIKONE SPRAY, 500 ML.
SILIKONEFEDT, 500 ML.
SPECIAL OLIE F.TRYKLUFT, 1 L.
SPRAY LIM EXTRA, 400 ML
SPRAY LIM, KLAR, 500 ML
STARTRAPID, 300 ML.
SUPER RTV SILICONE SORT 200 ML
SUPER RTV SILICONE, SORT 200 ML
SUPER X-CLEAN, 20L
TYKTFLYDENDE SEKUNDLIM 20ML
UDSTØDNINGSMONTAGEPASTA, 140 G.
UNIVERSALLIM EXTRA TUBE, 65,5 ml
UNIVERSALLIM EXTRA, 730 ML.
VARIOPRIMER SAFE + EASY, 20ML.
Side 2
Standard information
senest ændret den
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
18-03-2014
Mine andre dokumenter:
Texamatic 7045E
Polar Kølervæske
Bell Add Aircondition Rens
Duron XL
Steritox 10%
Hydrex AW
Supreme Motorolie
Texclad 2
Contact Treatment Grease
Bell Add Dieselrens, ny
Alu-Clean
Cool Blue kølervæske
KS 701 Vognvaskemiddel
PAO Oil AA1 Plus UV
Side 3
Euro Cool LXT
Foretagne standardinformation registreringer på arbejdsstedet 'Værksted Balling':
Håndtering og personlige værnemidler
Åndedrætsværn placering:
Støvmasker i kemiskab
Handsker og beskyttelsestøj placering:
Ved hver arbejdssted
Øjenværn placering:
Briller og skærm ved hver arbejdssted
Kontaktperson:
Martin Møller
Førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælpsudstyr:
Førstehjælpskasse ved Værkf.kontor -øjenskyl ved håndvaske
Nødtelefon nr.:
112
Opbevaring
Opbevaringssted:
Blå Kemiskab
Brandbekæmpelse
Slukningsudstyr:
Forefindes ved alle indgange til værksted
Forholdsregler over for udslip ved uheld
Udstyr udslip/uheld:
Opsamles med kattegrus
Bortskaffelse
Affaldsbeholder:
Fast olie affald
Affaldsaftager:
DSA
Andre oplysninger (Må ikke bruges til:)
Bemærkninger:
Må ikke bruges til:
Afdeling:
Fabrik:
Produkttype:
Emballage:
Side 4
Værnemidler der skal anvendes på arbejdsstedet 'Værksted Balling':
Pvc-handske
Luftforsynet åndedrætsværn
Beskyttelsesdragt
Beskyttelsesbrille
Ansigtsskærm
Se SDS pkt. 8 og 15
Nitril-handske
Butyl-handske
Nitril-engangshandske
Arbejdshandske, Læder
A2-filter
P3-filter
A2P3-filter
Side 5