שעות קבלה – מרצים

‫מיילים של מרצים ומתרגלים‬
‫מייל‬
‫שם המרצה‬
‫כמרצה בקורס‬
‫פרופ' שפירא‬
[email protected]
[email protected]
‫דנה‬
‫פרופ' בן משה‬
‫בעז‬
[email protected]
‫פרופ' לויט ואדים‬
[email protected]
‫ד"ר אופיר דן‬
[email protected]
‫ד"ר גוטליב ליעד‬
[email protected]
‫ד"ר גונן מירה‬
[email protected]
‫ד"ר דביר עמית‬
[email protected]
‫ד"ר חורב אלעד‬
[email protected]
‫ד"ר חזון נועם‬
[email protected]
‫ד"ר חפץ דן‬
[email protected]
‫ד"ר טובי דרור‬
[email protected]
‫ד"ר ניבש גבריאל‬
[email protected]
‫ד"ר עזריה עמוס‬
[email protected]
‫ד"ר עמרי ערן‬
[email protected]
‫ד"ר פלא אופיר‬
[email protected]
‫ד"ר פסקין ענת‬
[email protected]
‫גב' איצקוביץ‬
‫אליזבט‬
[email protected]
‫ד"ר בן ניסן מרים‬
‫מיילים של מרצים ומתרגלים‬
[email protected]
‫מר גרסטל יהודה‬
[email protected]
‫ד"ר יעקובשוילי‬
‫רוברט‬
[email protected]
‫מר לשנסקי מרק‬
[email protected]
‫גב' סטרמן חרות‬
[email protected]
‫גב' קוזנצובה‬
‫ליובוב‬
[email protected]
‫מר שליסל יצחק‬
[email protected]
‫מר אלון בר‬
[email protected]
‫מר ארליך יוסף‬
[email protected]
‫מר בניטה רועי‬
[email protected]
‫מר ברגר הראל‬
[email protected]
‫גב' גוזב יקטרינה‬
[email protected]
‫מר גולן נהור‬
[email protected]
‫מר געש נועם‬
[email protected]
‫גב' דובמן‬
‫מרגריטה‬
[email protected]
‫גב' דוד שיר‬
[email protected]
‫מר וויטמן משה‬
[email protected]
‫מר לוי גיל‬
[email protected]
‫מר לונטל ניר‬
[email protected]
‫מר לנדאו ולד‬
‫מיילים של מרצים ומתרגלים‬
‫גב' סיטרון תהל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גב' פרבר אנה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מר ציון יהונתן‬
‫‪[email protected]‬‬