Mötesplats för social samvaro Alla Välkomna!

Mötesplats för social samvaro
Onsdagar jämn vecka
kl. 14.00 – 16.00
Februari
Mars
April
Maj
22
8, 22
19
3, 17, 31
Tvååkers Anhörigförening i samverkan med
Frivilligverksamheten och Anhörigstödet.
Alla Välkomna!