se här! - IFK Österåkers KK

Inbjudan till Klubbtävling
Österskäret 21-22/1 2017
TÄVLINGSPLATS
Åkersberga, Österåkers sportcentrum,
Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m
Hackstavägen 43, Åkersberga
TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER
Fastställande av startordning sker på Fredag den 20 januari kl. 19.00 i ishallen
Startordningarna publiceras på http://www.skatesweden.wehost.se/16-17/
Lördag den 21 januari 2017
Söndag den 22 januari 2017
kl. 08:15
Möte för panelerna
kl. 09:00 – 18:00
Tävling
kl. 09:00 – 17:00
Tävling
TÄVLINGSKLASSER
Minior B
Flickor och pojkar
Friåkning
Ungdom 13B
Flickor
Friåkning
Ungdom 15B1
Flickor
Friåkning
Ungdom 15B2
Flickor
Friåkning
Junior B1
Damer
Kort (enl SKF ) och Friåkning
Junior B2
Damer
Friåkning
Senior B1
Damer
Kort (enl SKF ) och Friåkning
Prioritering
1.
Åkare från Stockholmsdistriktet
2.
Klasserna Minior B och Ungdom 13B flickor begränsas
3.
Begränsningar i alla klasser görs i sista hand för att få så fulla startgrupper som möjligt
TÄVLINGSREGLER
ISU Regulations 2016 och Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2016/2017 för
klubbtävling.
TESTKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2016/2017.
LICENSKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2016/2017.
MUSIK
Musikåtergivning: MP3 fil som mailas in senast 14 januari till [email protected]
Märk musikfil med namn,klubb, klass, SP eller FP.
CD skiva måste också medtagas och lämnas in som reserv
PRISER
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller pris vid prisutdelning.
Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter avslutad friåkning i Kiss & Cry.
PUL
Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen samtycker till att deras personuppgifter
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet,
oavsett media form offentliggör uppgifterna och kan publicera bilder från tävlingen.
PLANNED PROGRAM CONTENT
Planned program content (PPC) fylls i på webben i IndTA i samband med anmälan till tävling. Observera
att IndTA lagrar PPC, men att PPC måste läggas till varje ny anmälan. Säkerställ att PPC är uppdaterat i
IndTA.
ANMÄLNINGSAVGIFT
625 kr för deltagare med 2 program, 425 kr för deltagare med 1 program.
Avgiften ska inbetalas senast den 2 januari 2017 på bankgiro 5388-9085 efter bekräftelse om deltagande
av arrangören. Vid efteranmälan ska dubbel avgift erläggas.
ANMÄLAN
Anmälan till tävling görs via IndTA 2.0 systemet senast Måndagen den 2 januari 2017
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, planned program content (PPC),
testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren i IndTA om allt är
korrekt registrerat).
Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska
betalas.
Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt prioriteringarna som angetts under
Tävlingsklasser.
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis återbetalning av anmälningsavgift enligt § 119
i Generella regler.
ARRANGÖREN
IFK Österåkers Konståkningsklubb
Michael Eklöf, Kvarnbäcksvägen 6
18640 Vallentuna
MÅLTIDER
Kafeteria finns i ishallen
UPPLYSNINGAR
För information hänvisas till:
Tävlingsledare: Carina Thomasson 070-793 40 73 och Gunilla Ödlund 070-310 32 90
[email protected]
Välkomna till Åkersberga