Mötesplats Åled

Mötesplats Åled
Ålängesvägen 27
Onsdag
1
14:00
Sång och gitarr
med Kerstin Nilsson
Fredag
10
14:00
Bingo
Torsdag
16
15:00
Andakt
Fredag
24
14:00
Bingo
Söndag
26
14:30
Söndagscafé
14:00
Aktivitet med fika
Måndagar
Välkommen!
Önskar Bodil, personal och frivilliga
Under våra aktiviteter kostar kaffe med kaka 20: - om inget annat anges. Vid
frågor om aktiviteter för seniorer ring aktivitetsledare, Bodil på 070-269 54 51