Skapande skola

Wor
ks
hop
för e
leve
r
Ett efterarbete baserat på föreställningen
Vad vet man
från 12 år
Världen är full av fakta och vi kan alla ta del av den! Allt är tillgängligt och allt är
möjligt. Men är allt sant? Och hur länge?
Efter föreställningen lotsar våra auktoriserade dramapedagoger eleverna genom
diskussioner och leder övningar. Eleverna får träna på att bedöma fakta och ta
ställning men också att omvärdera och byta uppfattning.
Meningen med workshopen är att fånga upp elevernas tankar och upplevelser
från föreställningen samt syftar till
• att reflektera över hur snabbt man kan bilda sig en uppfattning, rätt eller fel.
• att upptäcka att det som är uppenbart från början kan ha en annan bakgrund.
• att främja förståelse för sig själv och för varandra genom att undersöka tematiken utifrån ett icke-dömande perspektiv där både kroppen och tanken blir
involverad.
• att uppmuntra elevernas självständiga tänkande och fortsatta diskussioner.
Vi erbjuder även workshops för lärare där vi förmedlar och inspirerar till vidare
arbete kring föreställningen mellan lärare och eleverna.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer.
INFORUTA
Vi ser fram emot att mötas!
Spelperiod
Upplägg
Antal
Lokal Pris
2016-2017
60 min med
två dramapedagoger
uppdelade i 2 halvklasser
en klass/workshop
2 tömda klassrum eller likn.
6 000 kr (5 500 kr för 2:a
workshop samma dag/lokal)
Vid turné tillkommer
Logi
två rökfria enkelrum
Traktamente 360 kr/dygn/person
Resa
tillkommer
Kontakt Karin Westholm
[email protected]
08-458 94 10
Sveavägen 114 113 50 Stockholm www.pero.se 08-458 93 10