Valberedningens förslag inför årsmötet feb 2017

Valberedningens förslag inför årsmötet feb 2017
Ordförande: 1 år,
Manfred Stumpf
Kassör: omval 2 år,
Ellen Knutsson
Ledamot: omval 2 år, Christian Fast
Ledamot: nyval 2 år,
Anna Strandman
Suppleant: 1 år,
Lotta Rossmerson
Suppleant: 1 år,
Agneta Alderin
Mötesordförande:
Britta -Stina Fall
Valberedningen:
Madde Håkansson sammankallande
Anette Ringdahl,
Lotta Rossmerson (tom 22/11-16)