pdf - Sungard Availability Services

AVAILABILITY SERVICES KUNDCASE
Midroc
Case study
Midroc
tvåhallslösning
Midroc
När Midroc, som är verksamt inom fastighet, bygg,
industri och miljö, valde Sungard AS som colocationleverantör var möjligheten till en tvåhallslösning
avgörande. Genom att lägga sin IT-drift i DC2 Stockholm Syd i Sätra och backup i DC1 Stockholm City på
Gärdet minskade Midroc sina kostnader, ökade sin
säkerhet och frigjorde IT-resurser internt.
– Vi ville ha morgondagens colocation
när vi bytte leverantör och för oss var
det en leverantör som kunde erbjuda
en tvåhallslösning. Då kunde vi stänga
vår egen datorhall för backup som
var förenad med höga driftkostnader
och lägga våra interna IT-resurser på
affärsutveckling istället, säger Leif
Gustafsson, IT-Manager på Midroc.
Midroc hade också en incident
vid den egna datorhallen, där en
svartfiberkabel grävdes av, som
tydliggjorde behovet av en lösning
utanför företaget.
– När man har varit med om en större
incident vet man hur känslig hela
kedjan är. Det är oerhört viktigt att
man har uppdaterade rutiner och
övervakning på plats.
Midroc sonderade marknaden och
valet föll på Sungard AS som kunde
erbjuda en lösning i två datorhallar.
– Våra system övervakas 24 timmar
om dygnet och det känns tryggt att
vi alltid kan samarbeta med Sungard
AS om någonting skulle inträffa.
Sungard AS medarbetare är experter
inom området vilket märks och de
är verkligen lyhörda för våra behov,
säger Leif Gustafsson.
På frågan om fler företag borde
satsa på en tvåhallslösning för
colocation anser Leif Gustafsson
att det är en strategisk fråga:
– Det beror på var man vill binda
kapital och hur man vill fördela sina
resurser. Inom Midroc har vi tagit
beslutet att vår IT-personal ska
arbeta nära kärnverksamheten, mer
som affärsutvecklare och hitta affärsmöjligheter utifrån IT-perspektiv.
Affärsproblem
I samband med flytt av huvudkontor, som
inkluderade egen datahall, behövde Midroc
hitta en ny tvåhallslösning. Drivkraften var en
tidigare incident och man var nu medveten om
hur känslig hela kedjan är.
Fördelar
Med Sungard AS tvåhallslösning kunde
Midroc stänga sin egen datahall för backup,
förenad med höga driftkostnader och lägga
IT-resurser på affärsutveckling istället.