Verksamhetsberättelse SD Nässjö 2016

Verksamhetsberättelse SD Nässjö 2016
Under året har 8 styrelsemöten hållits. Kravet enligt stadgarna är fyra. Det visar
lite på att vi haft mycket att göra under året.
I början av året valde två engagerade personer att lämna sina platser. Den ena
av dessa var dessutom ordförande i föreningen. Det ledde till att styrelsen
tappade två personer. Trotts detta har vi arbetat med valet 2018 som
målpunkt. Under våren planerades de marknader vi sedermera deltog på.
Några medlemmar visade sitt engagemang och hjälpte till att dela ut material.
Vi hade vårt stånd uppsatt på Nässjö, Forserum, Bodafors och Malmbäcks
marknader. Många väljare kom och uttryckte sitt stöd.
Ett led i att aktivera fler medlemmar har varit medlemsmöten med någon
aktivitet. På eftersommaren bjöd vi in till grillkväll i Lövhult. Totalt var vi 10
personer. Det kom tre nya medlemmar som lärde känna oss. En av dessa
föreslås nu i styrelsen som suppleant.
Under hösten deltog fyra av våra medlemmar med vid SDs kommunkonferens i
Västerås KLK. Två debattdagar där bland annat det kommunpolitiska
principprogrammet tas. En mall för vår kommunpolitik. Året avslutades med
det traditionella julbordet. Till detta kom 30 personer varav flera nya ansikten.
Även på medlemssidan har vi hållit i. I början av året var vi 84 medlemmar. Vid
årets slut var vi 86.
Summerar man året så kan man konstatera vi fått fler aktiva bland den
medlemskara vi har. Det är nödvändigt att få ännu fler aktiva inför valet 2018.
Då måste alla tas tillvara för att fylla våra mandat.
Samuel Godrén
tf ordförande SD Nässjö