ILLUSIONISTENS ASSISTENT

Teaterföreställning för barn mellan 7 och 12 år, med föräldrar.
ILLUSIONISTENS ASSISTENT
av och med Kalle Nilsson
Spelas i Allaktivitetshuset, vid centralskolan i Laxå
TISDAGEN den 31 JANUARI kl. 15.45
Föreställningen är gratis, men det finns ett begränsat antal platser,
så anmälan måste göras till:
[email protected]
(Skriv förnamn och efternamn på dem som kommer)
Alt. Ring Sanna på tfn:076-110 13 33
Assistenten hälsar välkommen men Illusionisten verkar inte komma till den magiska
föreställningen. Publiken väntar. Assistenten väntar. Vad ska han göra? Vad kan han
göra? Under sin väntan provar Assistenten olika trolleritrick. Är Illusionisten verkligen
den enda som är magisk och kan trolla?
Illusionistens assistent är en föreställning om självförtroende och våra egna inre
krafter. Kan alla vara magiska? Och om vi var det - vad skulle vi vilja göra då?
Föreställningen bygger övervägande på kroppsspråk,
trolleri och visuella element och passar därför alla oavsett språk.