2016/17:257 Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen

INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-01-26
Besvaras senast
2017-02-16
Till utrikesminister Margot Wallström (S)
2016/17:257 Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen
I Turkiet sker allt allvarligare inskränkningar av de demokratiska fri- och
rättigheterna. En del i den auktoritära utvecklingen är den turkiska regeringens
och presidentens försök att krossa det viktigaste oppositionspartiet, HDP.
HDP är ett demokratiskt vänsterparti som förordar en fredlig lösning på den
kurdiska frågan i landet. Hundratals förtroendevalda för partiet har fängslats.
Partilokaler har angripits och förstörts. Kritiska medier som opponerar mot
Erdoğan har tystats. Massavskedanden av kritiker och fackligt aktiva har skett.
De två ordförandena för HDP, Selahattin Demirtas och Figen Yüksekdag, har
gripits och hotas nu med mycket långa fängelsestraff, i praktiken livstidsstraff.
Anklagelserna är politiska och riktas mot saker de har yttrat som politiska
företrädare. Rättsväsendet är i praktiken inte oberoende. För att Demirtas och
Yüksekdag ska släppas krävs omfattande internationella protester. EU har en
nyckelroll.
Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:
1. Avser ministern att ta initiativ för att Sveriges regering agerar mot
behandlingen av HDP:s två ordförande?
2. Avser ministern att agera inom EU för att påverka Turkiets orättfärdiga
behandling av Demirtas och Yüksekdag?
………………………………………
Jonas Sjöstedt (V)
1 (2)
INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Maria Isaksson
2 (2)