STÖRNINGSSCHEMA Brf

STÖRNINGSSCHEMA
Brf _______________________________________
Datum
Klockslag
Kort beskrivning av störningen - vad den innebär, var den kommer
ifrån, hur länge den pågår?
Fört av:
Namn ________________________________
Lägenhetsnummer ______________________
Adress _______________________________
Våningsplan __________________