Mer information.

Utbildning i Sociala medier ur ett politiskt perspektiv
Datum. Onsdagen 8 februari
Klockan. 18.00
Plats. Kommunhuset Lilla sessionssalen
Kvällen vänder sig till samtliga medlemmar eller en vän som är
intresserad av moderaternas politik.
Thomas Falkenstedt från förbundet som är ansvarig för
hemsida och sociala medier kommer att hålla i
utbildningskvällen.
Hur använder vi som parti sociala medier och moderna
kommunikationsverktyg?
Idag är sociala medier en av moderaternas viktigaste kommunikationskanaler. De är
ständigt närvarande, oftast bara ett tryck bort med mobilen. Det sätter krav på hur
kanalerna används och är utformade vilket idag är avgörande för bilden som
moderaterna förmedlar. Information och budskap sprids snabbt, vilket öppnar för
stora möjligheter om mediet används på rätt vis.
Målet med kvällen är att du ska förstå nyttan med sociala medier och hur vi som
politiskt parti kan använda oss av sociala medier för att kommunicera med
medlemmar och skapa opinion för vår politik.
För att planera fika anmäl dig senast7 februari till: [email protected] eller,
0708-383931
Varmt välkomna
Styrelsen Burlövs moderaterna