hållbart arbete

HÅLLBART ARBETE
GRUND UTBILDNING
När: 13 – 14 februari 2017.
Plats: Ulvsby Herrgård Länsmansgården, Sunne
Kursstart: Varje dag kl. 8.30 med frukost.
Kursledare: Lena Nilsson och Rune Johansson
Innehåll: Grunderna för Hållbart Arbete. Deltagarna får lära sig om
områdena: Arbetsorganisation, kompetensutveckling,
lönesättning/lönesystem och jämställdhet på arbetsplatsen.
Förkunskaper: Inga
Kursanmälan.
Senast den 13 januari 2017 till studieorganisatören på din arbetsplats
eller till din avdelning. Sök studieledighet av din arbetsgivare i
samband med anmälan, senast 14 dagar före kursstart.
I samband med att kallelsen skickas ut får du även information om du
önskar övernattning i samband med kursen.
Ledighet och förlorad förtjänst:
Enligt 6 och 7 § förtroendemannalagen. Arbetsgivaren betalar lön under
utbildningen och avdelningen reseersättning enligt gällande regemente.
Avdelningsexpeditionen på: 0771-33 33 11 eller
E-post: [email protected]
Med vänlig hälsning
IF Metall Värmland
Tarja Krank
Studieorganisatör