Hva skal til for å lykkes med digitalisering i skolen?

Hva skal til for å lykkes med digitalisering i skolen?
KS og Senter for IKT i Utdanningen inviterer til dagsseminar der målsetningen er å
gi en helhetlig og praktisk tilnærming til hvordan man kan realisere digitalisering i
skolen.
Hva er digitalisering?
Hva er viktig, og hva er riktig?
Må alle elever ha iPad, PC eller Mac?
Skal jeg investere i utstyr og infrastruktur først?
Skal jeg bygge kompetanse først?
Hvem skal ha kompetanse? –elever? – lærere? – ledere? – foreldre?
Må skolebygget renoveres først?
Hvorfor kan ikke IKT-avdeling ta ansvar for digitalisering?
Hva med sikkerheten, personvernet, taushetsplikten?
Seminaret tar mål av seg til å gi deg som skoleleder og skoleeier et bilde av helheten
digitaliseringen av skolen står i. Digitalisering i seg selv er ikke et mål, men
digitalisering skal bidra til å oppfylle skolens samfunnsmandat og bidra til økt
læringsutbytte og effektivisering av skolens administrasjon. Digitalisering i skolen
forutsetter forankring, ledelse og helhetlig organisasjonsutviklingsarbeid.
Digitalisering i skolen er et lederansvar!
Utfordringsbildet, målbildet og gevinstene blir konkretisert gjennom:
 faglige foredrag
 bevisstgjøring og refleksjon hos deltakerne gjennom
workshop/gruppearbeid
 eksempler på konkrete verktøy og tiltak knyttet til digitaliseringsarbeid
Program
09:00 – 09:45
Inspirasjonsforedrag
-
09:45 – 10:15
Prosess-økt
-
10:30 – 11:15
-
KD har startet arbeid med IKT-strategi for
grunnopplæringen.
Udir er opptatt av digitalisering som en faktor for økt
kvalitiet i undervisningen.
Strategi-/implementeringsarbeid på skolenivå.
-
13:45 – 15:30
KS presenterer hvordan skolens digitalisering må være
forankret i overordnete strategier for å kunne oppnå
effektmålene i skolen.
Bidrag fra KD / UDIR
-
12:45 – 13:30
status knyttet til deltakernes forberedelser
gjennomgang av metode og program
prosessbeskrivelse for digitalisering i skolen
Strategi på overordnet nivå.
-
11:15 – 12:00
digitalisering i samfunnsperspektiv
Senter for IKT i Utdanningen viser hvordan digitalisering
involverer alle nivå i skolen, og viser flere konkrete verktøy
og tiltak som kan anvendes i en digitaliseringsprosess.
Workshop "Hva skal til for å lykkes?"
-
kort gjennomgang av prosessbeskrivelsens hovedpunkter
gruppearbeid med fokus på lokalt utviklingsarbeid knyttet
til digitalisering
felles gjennomgang og fokus på veien videre