Program

Program
Onsdag 22.februar 2017
Felles middag
200:00 – 22:30 Felles middag på Thon Hotel Lofoten
Torsdag 23. februar 2017
Tema 1 Innledning/ Velkommen
08:30 – 08:50 Status i bedriftsnettverket, presentasjoner, nye medlemmer
v/ Geir Frantzen, Seniorrådgiver i Forskningsparken i Narvik
08:50 – 09:00 Klargjøring av mål og forventninger til samlingen og nettverket
Tema 2, Utfordringer i Marine konstruksjoner i værharde strøk
09:00 – 09:30 Utfordringer ved Betongkonstruksjoner knyttet til sjømerker
v/ Fridtjof Wangsvik, Regiondirektør Kystverket i Nordland
09:30 – 10:00 Investeringsplaner, rehab behov for kaier, sjømerker og fyr
v/ Terje Abrahamsen, Senior ingeniør, Kystverket Nordland
10:00 – 10:30 Rehab planer bruer - utfordringer
v/ Roy Antonsen, fra Statens Vegvesen
15 min Strekk og sjekk av telefon/ pause
Tema 3, Krav til betong i Marine miljø/ kvalitetskrav
10:45 – 11:15 Bestandig betong med flyve aske i marint miljø
v/ Knut Kjellsen, FoU sjef i NORCEM Heidelberg Sement
11:15 – 11:45 Problemstillinger ved kloridinntregninger i betong ved for eksempel BASF,
SIKA eller Mapei (TBC)
11:45 – 12:00 (Kort info om PIANC WG 162 rapport som nå er publisert)
v/ Boy Arne Buyle , lab leder UiT Norges Arktiske Universitet
Lunsj på Thon Hotel Lofoten
12:00 – 13:00 Middag og sosialt
_____________________________________________________________________________________________________
Adresse: Teknologiveien 12,
E-post: [email protected]
8517 Narvik
Webside: www.fpn.no
Tema 4, Kompetanseutvikling innen betongfaget/ tilgang på kurs
13:00 – 13:30 Utvikling av et Arktisk tilpasset U3 kurs i Nord-Norge for Nord-Norge, status
v/ Frode Lundberg, faglærer v OPUS Narvik Vgs (TBC)
13:30 – 14:00 Relevante kurstilbud fra TEKNA Betongopplæringsrådet
v/ Knut Bryne, Spesialrådgiver Betong (TBC)
Tema 5, ARENA Klyngesamarbeid innen betong/ videre arbeid
14:00 – 14:30 Hva er suksesskriterier for å få til klyngesamarbeid – erfaringer fra andre
klynger v/ Linda Simensen, Seniorrådgiver og klyngeansvarlig hos Innovasjon
Norge, Nordland
14:30 – 15:00 Diskusjon i nettverket om klyngesamarbeid, ARENA samarbeid,
samarbeidsområder, hva skal til v/ alle
15:00 – 15:30 Oppsummering, konklusjon, veien videre, dato og tema for neste samling
v/ Geir Frantzen, Seniorrådgiver i Forskningsparken i Narvik
15:30
Hjemreise
Side 2