Saksliste til årsmøte 2017 - Nordhaug Golfklubb

Saksliste til årsmøte 2017 - Nordhaug Golfklubb
Dato: 24.01.2017
Sted: ToppGolf senteret, griniveien 363
Tid: Kl 18.30
Saksliste
1) Konstituering av årsmøte
2) Godkjennelse av innkallingen, saksliste og foretningsordenen
3) Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til protokollunderskrivning
4) Klubbens lovverk. Redigert pr 24. januar 2017
5) Klubbens beretning
6) Klubbens regnskap for 2016
7) Klubbens kontingent for 2017
8) Klubbens budsjett for 2017
9) Innkomne forslag
10) Valg i henhold til vedtekter
Nordhaug Golfklubb
24.01.2017