Bergenskonferansen 2017

Bergenskonferansen 2017
25.–26. mars
Laurdag 25. mars
SPRÅK I STYRING OG OPPLÆRING
11.00
Registrering og lunsj
12.45
Vel møtt ved UiB-rektor Dag Rune Olsen
12.55
Opning ved leiar i Noregs mållag Magne Aasbrenn
13.05
Helsingstale ved HVL-rektor Berit Rokne
13.20
Kan Språksamlingane gi ny giv for språkforskinga?
Innlegg av Rune Kyrkjebø, fyrstebibliotektar ved Universitetsbiblioteket
Samtale om forsking på norsk språk med utgangspunkt i Språksamlingane.
Ordstyrar: Helge Sandøy
14.55

Dag Rune Olsen, rektor ved UiB

Edit Bugge, fyrsteamanuensis ved HVL

Peder Gammeltoft, lektor ved Københavns Universitet

Leiv Inge Aa, fyrsteamanuensis ved NTNU
Korleis kan nynorsken styrkjast som kommunespråk og regionalspråk på Vestlandet?
Ordstyrar: Nils Mæhle

Eli Bjørhusdal, fyrsteamanuensis ved HVL

Wilhelm Anglevik, skulesjef i Fjell kommune

Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling i Bergen kommune

Jon Askeland, ordførar i Radøy kommune og fylkestingsrepresentant i Hordaland
16.15
Beinstrekk med kaffi og frukt
16.30
Kulturelt innslag: Vestavill
17.00
Innlegg om Fjellprosjektet
Stolt av eige språk: Nynorsk språksatsing på ungdomsskuletrinnet i Fjell kommune

Jorid Saure, lærar ved Fjell ungdomsskule

Endre Brunstad, professor ved UiB
18.00
Avslutning dag 1
19.30
Festmiddag og sosialt samvær
Bergenskonferansen 2017
25.–26. mars
Søndag 26. mars
VEGAR TIL INTEGRERING
09.30
Språk og identitet med særleg vekt på nynorsk i integreringsarbeidet
Språk, identifikasjon og integrering – ei ugrei kopling?

Rikke van Ommeren, fyrsteamanuensis ved NTNU
Norsk for vaksne innvandrarar = bokmål?

Hilde Osdal, høgskulelektor ved Høgskulen i Volda
10.45
Beinstrekk med kaffi og frukt
11.00
Bør innvandrarar få nynorskopplæring?
Ordstyrar: Else Berit Molde

Astrid Aarhus Byrknes, ordførar i Lindås kommune

Marit Aakre Tennø, varaordførar i Luster kommune og tidlegare leiar i Noregs Mållag
12.15
Avslutning
12.30
Lunsj og avreise