Uke 3 - Ullevål skole

Ukens sosiale mål:
Aktivitetsplan Ullevål AKS - Gul base - Uke 3
Mandag 16. januar
Matpakke i klasserommet
Tirsdag 17. januar
Matpakke i klasserommet
Onsdag 18. januar
Kantine
Gi ros og si hyggelige ting til hverandre
Torsdag 19. januar
Fredag 20. januar
Matpakke i klasserommet
Kantine
Grønnsaksuppe
Frukt fra AKS
Målområde 4: Mat og helse.
Frukt fra AKS
Geomeo
Frukt fra AKS
Ullevål stjernekor
Yoga
Småkokkene
Påmeldingskurs
Påmeldingskurs
Påmelldingskurs
Målområde 3: Kunst, kultur og håndverk.
Målområde 4: Mat og helse.
Sjakk
Kunstklubb
Påmeldingskurs
Newtonspirene
3. trinn
Påmeldingskurs
Målområde 2: Fysiskt aktivitet og lek
Målområde 3: Kunst, kultur og håndverk.
Leksehjelp
Målområde 5: Lekser og fordypning.
Målområde 4: Mat og helse.
Skating
Målområde 2: Fysiskt aktivitet og lek.
Målområde 2: Fysiskt aktivitet og lek.
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Varulv
Pizza
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Leksehjelp
Målområde 5: Lekser og fordypning
Gymsal, bibliotek
og mattespill
Målområde 3: Kunst, kultur og håndverk.
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Målområde 2: Fysiskt aktivitet og lek
Aktiviteter ute/inne
Målområde 2: Fysiskt aktivitet og lek
Målområde 3: Kunst, kultur og håndverk.
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Aktiviteter
ute/inne
FAB 4
Klubb for 4. trinn
Ukens utfordring:
Alias