Uke 3

AKS GRØNN BASE UKE 3, INFO


Mandag
16.januar
Tirsdag
17.januar
Barna må ha
med matpakke
til AKS.
Barna må ha
med matpakke
til AKS.
Målområde 4: mat og helse
Målområde 4: mat og helse
Innkryss og spising (13.15-13.40)
Utetid til 14.10
Tegning på basen
Innkryss og spising (13.15-13.40)
Utetid til 14.10
Onsdag
18.januar
Kantine:
Grønnsakssuppe med
pølsebiter.
Innkryss og spising (13.15-13.40)
Utetid til 14.10
1000 ting
Oppstart av LSA kurs
Ukens mål: «Jeg gir ros og sier fine ting om andre»
Torsdag
19.januar
Barna må ha
med matpakke
til AKS.
Fredag
20.januar
Kantine:
Fiskepinnetaco
Målområde 4: mat og helse
Innkryss (13.15-13.40)
Utetid til 14.10
Newtonspirene
AKS overtar 11.45.
Utetid til 13.00
Fredags quiz
Gruppe 3
Målområde 4: Kunst,
kultur og kreativitet
Målområde 4: Kunst, kultur og kreativitet
Strykeperling
Gymsal for 1C
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Tegning på basen
Vi leker butikk og regner.
Målområde 5: Lekser og
Fordypning
Bibliotek
Målområde 4: Kunst,
kultur og kreativitet
Målområde 3: Kunst,
kultur og kreativitet
Målområde 5: lekser
og fordypning
Just Dance (ca.15.00)
Frilek gymsal
for alle.
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek.
Målområde 2: Fysisk aktivitet
og lek
UTELEK
BALLSPILL
Vi bygger Lego