Totalbudsjett for konferansen " Ungdommens hjerte og smerte 2017

Totalbudsjett for konferansen " Ungdommens hjerte og smerte 2017"
Utgifter
bespisning
overnatting + frokost
Reise/hotell
workshop
kulturinnslag
diverse utgifter
Konferanseutstyr/teknisk
debattleder (Leo A)
Menneskebiblioteket
sum utgifter
40000
40000
20000
70000
5000
30000
25000
35000
10000
275000
Inntekter
S-T. Fylkeskommune
Kulturenheten
UB
Barn og Unge Tk
Ordføreren
ISAK/Trønderenergi
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Mangfoldsrådet
Deltageravgift 60 stk a 500
Midtnorsk Filmsenter
Sum inntekter
15000
75000
25000
40000
10000
20000
10000
10000
30000
30000
10000
275000