Rettelser til Selbu strikkebok

Rettelser til Selbu strikkebok
Herrevott med åttebladsroser s. 15
Venstre vott:
Legg opp 60 m med farge . Strikk 5 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Strikk mønster etter diagram 1. På siste
omg økes det 4 m jevnt fordelt = 64 m på p. Strikk mønster etter diagrammet for vott. Øk til tommel
som vist på diagrammet. Ved X på diagrammet settes de 15 m på en tråd. På neste omg legges det
opp 15 nye m over tommelhullet. Fortsett til fellingen og fell på hver side av stolpene som vist på
diagrammet. I begynnelsen av 1. og 3. p: Ta 1 m løs av, strikk 1 m, dra den løse m over. I slutten av 2.
og 4. p: Strikk 2 m sammen. Fell til det er 8 m igjen. Trekk tråden gjennom maskene og fest godt.
Tommel: Ta maskene fra tråden over på en pinne og plukk opp 15 m på under siden av tommelen + 2
m i hver side = 34 m på p. Strikk mønster og fell som vist på diagrammet. Trekk tråden gjennom
maskene og fest godt.
Den andre votten strikkes likt, men speilvendt.
Selbu barneteppe s. 55
Her er det flere feil.
Str. skal være ca. 58 x 70 cm.
Første avsnitt skal være:
«Legg opp 166 m med rosa på rundp nr 2. Strikk 8 omg rettstrikk (4 riller) frem og tilbake. Sett de 4
første og de 4 siste på en sikkerhetsnål eller tråd til kanter = 158 m. Disse strikkes senere. Skift til
rundp nr 2,5 ½. Legg opp 4 m over kantmaskene som er satt på en sikkerhetsnål til klippemasker og
strikk rundt i glattstrikk etter diagrammet. På første omg økes det 15 m til 173 m (utenom
klippemaskene). Strikk mønster etter diagrammet til arbeidet måler ca. 75 cm. Rapporten gjentas 7
ganger i bredden. Pass på at mønsteret både i sidene og på toppen og bunnen avsluttes like (som i
diagrammet).»
Avslutt her
Gjenta
rapport i
høyden
Avslutt her i venstre side
Gjenta rapport i bredden
Start her i høyre side
Rundstrikket genser med selburoser s. 68
s. 70:
Bolen: Legg opp 116 (132) 148 (164) m med natur nr. 811 på p nr 3 og strikk vrangbord 2 r, 2 vr rundt
til arbeidet måler 5 (7) 9 (11) cm.
Ermer: Legg opp 28 (32) 36 (40) m med natur nr. 811 på p nr 3 og strikk vrangbord 2 r, 2 vr til arb
måler 7 (9) 11 (13) cm.
Jentekjole med selbustjerner s. 73
s. 73 Tilbehør: 3 knapper.
s. 74 Montering: I 7. setning skal det være «luftmasker» i stedenfor «løsmasker».
Selbulue s. 91
Rettet diagram:
Jakke med selburoser s. 130
I 3. avsnitt skal andre setning være: «Øk så 2 m på hver side av midtmasken hver 6. omgang til du
feller til ermer.»
Selbu vinterbuff s. 133
I 3. setning skal du øke 16 m til 128 m. I 3. siste setning skal du felle 16 m til 112 m.
Selbugenser til hund s. 175
På diagram 3 og 4 mangler markeringer for felling til ben.
Rettede diagram:
Diagram 3
Diagram 4