Untitled

Program torsdag 16.02.
Hovudtema: Kompetanseutvikling og livslang læring i eit arbeidsliv i endring.
Kl 10.30
Registrering. Kaffi og noko å bite i.
Kl 11.00
Velkomen ved leiar for styret for fylkeskonferansen, Ralf Einar Johannessen.
Kl 11.15
Kvifor er opplæring og kompetanseheving viktig for LO? LO sine viktigaste
prioriteringar innan opplæring/utdanning. Hovudpunkt frå den nyleg framlagde
"Ny nasjonal strategi for kompetansepolitikk" frå partane i arbeidslivet og
regjeringa. Innlegg ved nestleiar i samfunnspolitisk avd. i LO, Liv Sannes.
Kl 12.00
Kaffipause.
Kl 12.20
Fagutdanning og kompetanseheving i Bakehuset. Korleis er tillitsvalde
engasjerte i arbeidet? Innlegg ved hovudtilitsvald Ingunn Ekremsæter.
Kl 12.40
Arbeid med kompetanseplanar og rekruttering i Fagforbundet Sogn og
Fjordane. Innleiing ved leiar for Seksjon Helse og Sosial Eli Grov Østerbø.
Systematisk arbeid med kompetanseheving i Bremanger kommune.
Fagbrevutdanning og etterutdanning for å rekruttere å behalde arbeidskraft.
Innlegg ved hovudtillitsvald i Bremanger kommune Hilde Larsen
Kl 13.10
Lunsj.
Kl 14.00
Opplæring og fagutdanning som grunnlag for arbeidsplassar, verdiskaping og
kvalitetssikring ved Hydro. Kvifor er kompetanseheving viktig for Hydro?
Innlegg av personalsjef ved Hydro Årdal, Geir Nordnes.
Kl 14.30
Kva er viktig i fagopplæringa for Sogn og Fjordane fylkeskommune. Korleis
tilfredstille behova i næringslivet og offentleg sektor for arbeidskraft? Innlegg
av opplæringsdirektør i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Bekka Skaasheim.
Kl 15.00
Kaffipause.
Kl 15.20
Debatt, spørsmål og diskusjon på bakgrunn av innlegga. Sluttkommentarar frå
innleiarane.
Kl 16.30
Kaffipause.
Kl 17.00
Motivasjons- og morotime ved omdømeleiar i Sogndal Fotball, Rasmus Mo.
Kl 20.00
Middag.
Program for fredag 17.02.
Side 2
Tema: Den faglegpolitiske situasjonen og forslag til kongressen.
Kl 09.00
Den faglegpolitiske situasjonen og arbeidet i LO fram mot Stortingsvalet
11.09.2017. Innlegg ved 1. sekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik.
Kl 09.50
Pause.
Kl 10.00
Debatt og spørsmål etter innlegget. Oppsummering ved Peggy Hessen Følsvik.
Kl 11.45
Utsjekk med påfølgande lunsj kl. 12.00
Kl 13.00
Nytt frå LO sine lokalorganisasjonar og ungdomsutvalet, 5 minutt med
orientering frå dei ulike organisasjonane.
Orientering frå distriktskontoret om årsmøte, kontingent, prioriteringar mm.
Val av ein utsending og varautsending til LO kongressen 08-12.05.2017.
Handsaming av innkomne forslag og fråsegner.
.
Kl 14.00
Slutt.
Side 3