Forslag til Foretningsorden til årsmøte 2017

Forslag til forretningsorden under årsmøte 2017 i
Nordhaug Golfklubb
Dato: 24.01.2017
Sted: ToppGolf senteret, Griniveien 363
Tid: kl 18.30
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Møtet ledes av den valgte dirigenten
Protokollen føres av den valgte sekretær og underskrivs av 2 personer som velges.
Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak
Med unntak for innlederen er taletiden satt til 5, 3 og 2 minutter fra første til siste gang
Alle forslag må leveres inn til dirigenten og inneholde forslaget og medlemmets navn
Alle endringer avgjøres i alminnelig flertall
Alle lovendringer utsettes til neste årsmøte
I protokollen føres inn alle forslag og vedtak og hvor mange som stemte for og imot
16.01.2017
For styret