Innkallingen finner du her

Nannestad Sau og Geit
HOVEDLAGET OG SANKELAGET
Det innkalles med dette til
Å R S M Ø T E
i Nannestad Sankelag på Kringler Gjestegård
onsdag 1. februar 2017
Grunnet bestilling av middag ønskes påmelding til
årsmøtet innen fredag 27.januar 2017.
Påmelding til David Eik, tlf. 95 24 24 19 eller
[email protected]
MER
TIDE K
N!
Middag serveres kl. 18.30.
Saker:
Kl. 19.30 Årsmøtet åpnes
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Fastsettelse av sankedato
6. Valg
7. Innkomne saker.
Det innkalles med dette til
Å R S M Ø T E
i Nannestad Sau og Geit på Kringler Gjestegård
onsdag 1. februar 2017
MER
K
Saker:
TIDE
N!
ca. kl. 20.15 Årsmøtet åpnes
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
6. Valg
7. Innkomne saker .
Velkommen!
Nannestad 19. januar 2017
Kenn Berntsen /s/
leder hovedlaget
David N. Eik /s/
leder sankelaget
Saker til årsmøtene sendes styrene innen torsdag 26. januar 2017.
Kenn Berntsen
leder hovedlaget
Tlf.: 97 96 46 33
E-post: [email protected]
David Nicolay Eik
leder sankelaget
Tlf.: 95 24 24 19
E-post: [email protected]