Varsel om årsmøte

Varsel om årsmøte 2016 i Bjørgvin Seniorklubb:
Dato torsdag 26. januar 2017. Møtet holdes hos Alf Ove Kjærland, Ytrebygdsveien 199,
Sandsli.
Møteinnkalling med agenda. publiseres på hjemmesiden 14 dager før møtet.
Det sittende styret, nyvalgte styremedlemmer og varamann møter.
Saker til årsmøtet må meldes inn før 12. januar 2017. Disse kan sendes til
[email protected] .
Innkallinger, sakliste med alle sakspapirer og referat legges senere ut på
hjemmesiden: http://neptunklubben.no/senior
Hilsen Styret Bjørgvin Seniorklubb.
Rolf Harald Helgesen