rapporteringskjema for mottatt kulturstøtte

RAPPORTERINGSKJEMA FOR MOTTATT
KULTURSTØTTE
1.MOTTAKER AV TILSKUDD
Lag/ Organisasjon:
Postadresse:
Postnr/sted:
Tlf/fax/
e-postadresse:
Webadresse:
Organisasjonsnummer:
Kontonummer:
Kontaktperson:
Tlf/epostadresse:
2. TILSKUDDSUM:
3. HVA BLE TILSKUDDET BRUKT TIL? (kort beskrivelse)
4. UNDERSKRIFT
Sted / dato
Returneres til:
Frogn kommune, Enhet for kultur og fritid v/ Elisabeth Seljevold Fladmoe,
Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak, eller på mail: [email protected]