1 Dagsorden for Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19

Kræftens Bekæmpelse
Hjørring
Dagsorden for Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19-21
Hjørring Sognegård, Torvet 4, 9800 Hjørring
1. Planlægning af landsindsamlingen i Hjørring v/Henriette
Vi planlægger og fordeler opgaver til arbejdet i forbindelse med landsindsamlingen.
Bente og Henrik Jensen samt Claus Foged deltager i opgaverne omkring
landsindsamlingen og deltager derfor også i denne del af bestyrelsesmødet.
2. Orientering og drøftelse v/Pernille m.fl.
 Kort orientering fra formandskonferencen i Fredericia

K.B. synlighedsstrategi – brev vedlagt
Der er brug for frivillige, som vil påtage sig rollen som synlighedsfrivillige i jeres kommune, og
som vil bære det nye materiale ud både på sygehusene, i almen praksis og relevante steder i
kommunen. Vi tænker, at der i hver kommune er behov for 2-4 synlighedsfrivillige. Men det
handler ikke kun om at placere de nye foldere og sætte plakater op. Den synlighedsfrivillige
bliver Kræftens Bekæmpelses ansigt ud ad til og har viden om Kræftens Bekæmpelses
landsdækkende tilbud og er klar til at formidle denne viden, når samarbejdspartnere besøges.
Alle synlighedsfrivillige vil få tilbudt et kursus, som klæder dem på til opgaven. Derudover får
alle frivillige en kontaktperson for at sikre en kontinuerlig opbakning.
Herudover har vi tidligere talt om, at vi måske skulle lave ”stillingsopslag” til en
række af de opgaver, som vi ønsker frivillige til. De er selvfølgelig tale om
ulønnede og frivillige job og med et enkelt ansvarsområde.
Skal vi gøre alvor af dette – og hvilke job, skal vi i givet fald ”slå op”?.

Kort orientering vedr.
Kære lokalforeningsformænd og -næstformænd
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne fylder 10 år her i 2017, og det skal
selvfølgelig fejres sammen med de solfrivillige, som har gjort en kæmpe indsats! Det er
foreløbigt tanken, at jubilæet skal fejres i uge 17, altså umiddelbart inden ”Den lokale soluge”,
som finder sted i uge 20 i år (15.-19. maj).
Vi er i områderne blevet bedt om at lave en rundspørge i lokalforeningerne, om I er mest stemt
for en reception for de solfrivillige her på Steenstrupsvej for hele Region Nordjylland, eller om I
ønsker at modtage en festpakke i de respektive lokalforeninger, og så vil det være op til jer,
hvordan I vil fejre jubilæet lokalt sammen med jeres solfrivillige. Sidstnævnte forslag er for at
imødekomme, at nogle i regionen jo har lang transporttid til Aalborg. Andre forslag er også
meget velkomne.
Jeg glæder mig til at høre fra jer og gerne senest den 30. januar. Herefter bliver jeres input sendt
til Strandboulevarden, og der bliver taget en beslutning.
Hilsen
Bettina
1
3. Orientering fra ressourcepersoner og andre
Under dette punkt gives de orienteringer, som øvrige deltagere i bestyrelsesmødet
gerne vil give.

Jonna: Forslag - uddannelse af frivillige, så de er godt klædt på til opgaven
med at møde kræftramte i Hjørring. K.B. tilbyder sådanne kurser rundt om i
landet, men aldrig heroppe.
4. Kommende aktiviteter

Onsdag den 1/2 kl. 19-21 Sundhedscentret Bistrupvej 3
Når mor får brystkræft – indlæg med DBO’s formand, cand. psyk, Randi
Krogsgaard

Mandag 27/2 kl. 18.30 – ca. 20.00 Hjørring Sygehus, Fysio- og ergoterapien
indgang 10.
Lymfødemcafé v/fysioterapeut Helle Hostrup Nielsen

Onsdag den 1/3 kl. 19-21 Metropol
Senfølger efter kræft – sådan kommer du videre v/forfatter og
foredragsholder Josina Bergsøe
5. Evt
Næste bestyrelsesmøde/Generalforsamling torsdag 16. marts 2017
Pernille
2