vpis v 1. razred za šolsko leto 2017/2018

VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bo vpis otrok v prvi razred na Osnovni šoli Karla
Destovnika–Kajuha za šolsko leto 2017/2018 potekal v pisarni šolske
svetovalne delavke, 3A (v popoldanskem času tudi v pisarni 22a)
v TOREK, 14. februarja 2017
in v
SREDO, 15. februarja 2017
od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure.
Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2017 dopolnili starost 6 let
(rojeni leta 2011).
Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok
stalno ali začasno prebiva.
Želimo, da ob tej priložnosti otrok doživi prijeten stik s šolo, zato ga pripeljite s
seboj. Veselimo se srečanja z vami in vašim otrokom.
Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov osebni dokument ali
rojstni list.
Ravnateljica
Sonja Šorli