בשעה מבחני כניסה למגמת מחול שישי 12:00 27.1.2017

‫מבחני כניסה למגמת מחול שישי ‪ 27.1.2017‬בשעה ‪12:00‬‬
‫תעודת זהות‬
‫תלמיד‪/‬ה‬
‫יום‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫יש לזכור להביא !!‬
‫‪326705423‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪325927697‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪213747207‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪329236368‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪214301335‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪214928103‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪325847994‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪325571735‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪214987083‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪209921212‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪328254909‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪327880522‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪326640232‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪215340753‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪327883542‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪329222111‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪214963159‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪327520656‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪215579590‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪326673530‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪325045714‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪215359720‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪215361163‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪327537262‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬
‫‪215283029‬‬
‫שישי‬
‫‪12:00 27.01.17‬‬
‫צילום תעודה מחצית א' חובה‬