ידידי ראשי הרשויות, סגניהם, נבחריהם ועובדיהם! די לאחר תקופת