טופס הסרת הרשאות פעילות בתקציבים ברשת האינטרנט

‫הסרת הרשאה לפעילות‪/‬עיון בתקציבים ברשת האינטרנט‬
‫תאריך‪_____________ :‬‬
‫יישומים ממוחשבים באתר אגף הכספים בכתובת ‪https://www.huji.ac.il/dataj/controller/finance/ -‬‬
‫נא לסרוק את הטופס לאחר מילוי הפרטים והחתימה ולשלוח במייל לכתובת ‪[email protected]‬‬
‫ניתן לשלוח גם לפקס מס'‪02-5883493 :‬‬
‫נא להסיר את התקציבים הבאים מרשימת העובדים המורשים לטפל בתקציבים שבטיפולי (לא כולל זכות חתימה)‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫מס' תקציב ‪/‬‬
‫מס' יחידה‬
‫מס' תעודת‬
‫זהות*‬
‫כולל הרשאת‬
‫האצלת סמכויות‬
‫נא לציין‬
‫כן‪/‬לא‬
‫* מס' תעודת זהות ‪ 8‬ספרות כפי שמופיע בתלוש השכר‬
‫שם המאשר‪__________________________ :‬‬
‫יחידה‪____________________________ :‬‬
‫מספר ת‪.‬ז‪__________________:.‬‬
‫תפקיד‪_______________________________ :‬‬
‫מספר טלפון‪_________________ :‬‬
‫חתימה‪_______________________________ :‬‬
‫אישור החשבות (בתקציב רגיל ובתקציבים מיוחדים)‬
‫שם המאשר‪________________________________________ :‬‬
‫בכל שאלה ניתן לפנות אל‪ :‬בעז ליבס טלפון ‪5881361‬‬
‫‪Email:[email protected]‬‬
‫חתימה‪_______________________________ :‬‬
‫‪form1_3.doc‬‬