Ansökan om boendeparkering

Ansökan om boendeparkering
Innan du skickar in ansökan ber vi dig läsa igenom informationen om villkor för boendeparkering på
www.uppsala.se/boendeparkering alternativt kontaktar kommunens Servicecenter på telefon 0771-24 55 00 med
eventuella frågor.
Om du redan har ett giltigt boendeparkeringstillstånd kommer en inskickad ansökan tolkas som en andra bil i
hushållet. Om det gäller bilbyte ber vi dig använda blanketten för anmälan om bilbyte.
För- och efternamn
Personnummer
Folkbokföringsadress
Postnummer och ort
Telefonnummer hem
Telefonnummer mobil
E-postadress
Bilmärke
Registreringsnummer
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Uppsala kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt
personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter
som behandlas.
Underskrift
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Ansökan skickas till
Uppsala kommun, servicecenter, 753 75 Uppsala
eller via e-post till [email protected]
Rev 2017-01-16