4BssSsio`

4BssSsio'
Tecknar du tjänster hos oss så kostar
instaLlation av f iber endast 16 9 00 kr.
Vårt bredband ger hela famiLjen utrymme att suda, streama och spela,
ända upp titt I 000 Mbit/s Med
Fl
berTV kan
du
fa, förutom tv för
aLLa
smaker,
rnånga smarta funktionerså som filmbutik och playtlänster
Endast Bredband 250
Bredband 250 &tvT-3 Stor
. Ned 150-250 [/bit/s
. Upp 60-100 Mbit/s
. Ned 150-250
. Upp 60-100
Bredband,,,..,,,. 249
i
lnstaLLation,,, ,.,
.,,
Mbit/s
[/bit/s
. HD-box
.2lHD-kana[er
. 47 kanaLer
.38 playtjänster
Bredband 250 . TvT-3 Stor
krlmån
.
HD-b0x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6 månader
16
398 krlmån
i
lnstatlation
900 kr
Endast nstallation l8900krl2månbidningstid.lmånuppsägningstid,0rdprisefter6mån,Bredband250
6 månader
16
900 kr
399kr/mån,TvT 3Stori379kr/mån.
wiFiN"l ingår i ditt nya abonnemang
WiFi itoppklass, Vår nya router får högst betyg
hos den oberoende
testsajten Bäst-i-Test,se,
Routern TechnicoLorT99 Xtream är överLägsen
med upp tiLl3B
%
snabbare WiFi än övriga
testade modeLLer, Den gerdig WiFi No
1
Vidtågtintresse{örbehålLerviossrättenattavsLutaprolektet
ÄrefterfråganförLågmeddelarvidigsenastg0dagarefterattavtalettecknats.
Du kan redan nu enkelt bestäLLa viLlafiber på
b
B2 Sred0and AB I re,q.nr 556575
å
redba n dsbola g et,se/vi [[af i ber
773E säie St{.rckh0lm bredbardsl-.0taqet se/vrtlal b-"r
vilLaf [email protected]
cani 08-525 029 77