2017-01-24 (pdf, nytt fönster) - Region Plus, Region Jönköpings län

2017-01-24
Kallelse till möte med RMPG Hälsofrämjande strategier
Kallade
Jesper Ekberg, ordförande
Anne Wilderoth
Anna Bengtsson, sekreterare
Maria Elgstrand
Matti Leijon
Marie Tigerryd
Magnus Persson
Jönköping
Jönköping
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Kalmar
Kalmar
Dag
24 januari 2017
Tid
Kl 10.00-12.00
Plats
Videomöte
Dagordning
1. Minnesanteckningar från föregående möte (bilaga 1)
10.00
2. TEMA eHÄLSA – inbjuden gäst från varje län som berättar om respektive läns arbete med
eHälsa
Frågeställningar på varje tema:
1. Vad förenar oss samt skiljer oss åt i temat?
2. Vad vill vi plocka med oss i vårt fortsatta arbete och hur vill vi göra det, vad gör vi med
det? (Återkopplas även på nästa möte)
3. Vem är ansvarig att rapportera om punkten på nästa möte?
11.00
3. Återkoppling från förra mötets tema om cancerpreventionsplan:
Vad har vi gjort sedan förra mötet i ämnet?
Hur går vi vidare?
4. Årsrapport 2016
- Inledande diskussion kring innehåll
- Uppdelning av områdena i årsrapporten
- Planering av upplägget 29 mars, fysiskt möte Vimmerby Folkhögskola
5. Namnbyte för RMPG Hälsofrämjande strategier?
6. Aktuella konferensen i regionen (se bilaga 2)
7. Aktuellt från varje län
8. Övriga frågor
Välkomna
Jesper Ekberg
Ordförande
genom/Anna Bengtsson
Sekreterare