Den kåta själen

Stockholms läns distrikt
DHR-avdelningar
Styrelseledamöter i distrikt och avdelningar
Unga Rörelsehindrade
RH-föreningar
INBJUDAN
Den kåta själen och kroppen
Från BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter kommer Stefan Balogh och Patrik Forslin. Stefan
är arbetsterapeut och sexolog. Patrik är socionom och psykoterapeut.
Detta är en föreläsningskväll med fokus på sexualitet och fysisk funktionsnedsättning.
Stefan talar om vad sexualitet är och kan vara. Han ser sexualiteten som ett område där det går
att formulera mål att arbeta emot. Han berättar om vägar att praktiskt nå ett tillfredsställande
sexliv genom att förvalta möjligheterna istället för att fokusera på svårigheter.
Patrik talar om sexualitetens psykologiska dimensioner och om sexualitet och identitet som
oskiljaktiga. Han resonerar kring vad erfarenheten av att leva med en funktionsnedsättning kan
betyda för en persons psykosexuella utveckling och beredskap för relationer och sexuell
praktik.
När: Måndagen den 13 februari 2017 kl 18.00-20.00
Kaffe/te och smörgås finns mellan klockan 17.30 och 18.00.
Plats: Distriktskansliet, Kavallerivägen 30, 1 tr, Sundbyberg.
Anmälan görs till Gunilla Carlberg senast den 9 februari, tel. 08-120 556 82 eller e-post
[email protected] (OBS Telefonnumret. Distriktets växeltelefon har blivit stulen
och någon ny har ännu inte införskaffats.)
Välkommen
DHR Stockholms läns distrikt
Adress
Kavallerivägen 30, 1 tr
174 58 SUNDBYBERG
Telefon
08-120 556 82
e-post
[email protected]
Bankgiro
5077-8307