Byte av sopkärl - Uddevalla Energi

ANSÖKAN OM BYTE AV
SOPKÄRL
Fastighetsägare
Namn
Gatuadress
Telefon
Postadress
Fastighetsbeteckning
Nuvarande storlek
190 l
140 l
l
Önskas
190 l
140 l
l
Permanenthus
Fritidshus
Avgift för taxebyte enligt fastställd taxa: 173 kr inklusive moms
Skickas till:
Uddevalla Energi, Kundservice, 451 81 Uddevalla
e-post: [email protected]
tel: 0522-69 62 69
Anläggningsid
(finns på räkning)