Elevuppgifter att lösa under mässan

Elevuppgifter att lösa under mässan
1. Hitta tre stycken montrar som du tycker sticker ut lite extra, fråga om du får
fotografera dem (om du har möjlighet, tex med din mobiltelefon) och skriv en
motivering till varför du tycker att just dessa montrar var bra.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
2. När man går på en UF-mässa är det vanligt att UF-företagen brukar anordna
någon tävling eller aktivitet i sin monter för dig som är mässbesökare. Under
tiden som du har besökt mässan idag, har du mött någon rolig eller
annorlunda aktivitet? (Ta gärna foto med din mobiltelefon, om du har. Fråga
personalen i montern först om det är okej.)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3. Alla utställande UF-företag skapar tillsammans denna mässa. Vad får du för
intryck av helheten när du besöker mässan? Beskriv din känsla av mässan med
minst tre ord.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________________________ vänd!
4. Det finns olika tävlingar som man kan tävla i när man har ett UF-företag,
tävlingarna avgörs här på mässan. Några UF-företag nomineras i varje tävling.
Det är olika jurygrupper som nominerar och utser vinnarna i de olika
tävlingarna.
Vilket UF-företag tycker du borde vinna kategorierna? Motivera dina svar.
- Årets vara: _____________________________________________
- Årets tjänst: ____________________________________________
- Årets säljare: ___________________________________________
- Årets hantverk: _________________________________________
- Årets produktutveckling: ___________________________________
- Årets monter, se fråga 1: ____________________________________
- Årets UF-företag: ________________________________________
5. Skolans egen uppgift:
Namn: __________________________________________
Om ni vill ta del av hur det går i tävlingarna under finaldagen 2 mars så kommer
resultaten att publiceras på vår hemsida ungforetagsamhet.se efter prisutdelningen