Lantbruksdag - fokus växtodling!

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID
Lantbruksdag - fokus växtodling!
Den 1 februari bjuder Hushållningssällskapet Halland in alla intresserade till en spännande
växtodlingsdag på Lilla Böslid, se program nedan. Albin Gunnarsson, Svensk Raps, och Karin
Hamnér, SLU, kommer tillsammans med oss på Hushållningssällskapet Halland att försöka
tillföra ny kunskap som vi hoppas kan leda till effektivare och lönsammare växtodling.
Program
9.00-9.30 Kaffe
9.30-9.50 Ny tjänst! Regelpaket, ger dig 100 % koll på kraven.
Sara Bergström Nilsson
9.50-10.50 Summering av Rapstävlingen 2016. Vad har vi lärt oss?
Albin Gunnarsson, Svensk Raps
11.00-12.00 Kan vi öka skördarna genom att tillföra mer mikronäring?
Karin Hamnér, SLU
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.20 Prova på Lean Lantbruk, Hanna Åström
13.20-13.40 Hur gör man styrfiler utifrån CropSat.se och Markdata.se och hur bra är underlaget? Johan Skyggeson & Carl Blackert
13.40-14.00 Kalkning & dikning, Jakob Eriksson
Kostnad 450 kr inkl förmiddagsfika och lunch, 550 kr för icke medlemmar.
Anmälan senast 27 januari till växeln tel 035-46 500 eller genom att maila
[email protected]
Varmt Välkomna
Hushållningssällskapet Halland
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga | Telefon 035-465 00 | www.hushallningssallskapet.se