EL Leveransbestämmelser för Ahlsell Sverige AB, elprodukter