välkommen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

FÖRELÄSNINGSDAG
Att drabbas av livshotande sjukdom och hur vi
närmar oss svåra frågor om döden
Den 21/2 2017 kl. 08:30 – 15:30
I Hjärtats aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Medverkande:
•
•
•
•
•
Lotta Saarnio – leg. sjuksköterska och doktorand vid Karolinska Institutet samt Ersta
Sköndal Högskola. Forskar om de allra äldsta och hur de kan uppleva hemmastaddhet
under sin sista tid i livet.
Kjell Wilhelmsen – skådespelare, ambassadör för Cancerfonden och själv drabbad av
och behandlad för bröstcancer.
Markus Carlsson – fd aktivitetskoordinator på SU, finansierad av Ung cancer
Inger Benkel – kurator i Palliativa sektionen på SU, med.dr.
Gillis Edman – begravningsentreprenör
På programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
08:30 – 08:55
09:00 – 09:45
09:50 – 10:40
10:45 – 11:30
11:30 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
Registrering samt kaffe och smörgås
Hur äldre människor kan förhålla sig till sin nära förestående död
”Vakna med dödsångest”. Att drabbas av svår sjukdom mitt i livet
Unga vuxnas tankar kring sin dödlighet
Lunchpaus
Hur vi närmar oss svåra frågor om döden
Kaffe och kaka
Riter och traditioner i samband med död och begravning
Pris: 900 kr inkl. kaffe för och eftermiddag
Anmälan: per mail till [email protected] med uppgifter om namn,
arbetsplats samt fakturaadress, senast 13/2 2017.
Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras hela avgiften
Arrangör: Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
VÄLKOMMEN
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Palliativa sektionen
ADRESS Högsbo sjukhus, Tunnlandsgatan 2A
TELEFON 031-342 55 61