Pressmeddelande

Pressmeddelande
För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; [email protected]
Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; [email protected]
SKF investerar i rulltillverkning i Kina
Göteborg, 16 januari 2017
SKF investerar 70 miljoner kronor för att utveckla rulltillverkning i Dalian, Kina.
Investeringen kommer att förbättra koncernens kapacitetsutnyttjande samt stärka SKFs
erbjudande i Kina.
Patrick Tong, President, Industrial Sales, Asia, säger: ”Investeringen i rulltillverkning i
Kina är ett strategiskt viktigt steg. Det medför att vi kan utnyttja våra befintliga
tillverkningsresurser på ett effektivare sätt och stärker vår position på den kinesiska
marknaden, genom förbättrade ledtider och service till våra kunder.”
Investeringen i Dalian har redan inletts och tillverkning av rullar kommer stegvis att öka
under 2017.
Aktiebolaget SKF
(publ.)
SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service.
Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning,
tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare
på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet
anställda var 46 635. www.skf.com
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
Sida 1 av 1