Inbjudan till Luffarligan onsdagen den 25 jan 2017

InbjudantillLuffarliganonsdagenden25jan2017
Samling: HällsbostuganSigtuna(SigtunaOKsklubbstuga)
Vägbeskrivning:
Medbil: Medbuss570.575.frånMärstajärnvägstn.
tillHällsboskolan
VägvisningfrånNrondelleniSigtuna
Parkering: DåligtmedP-platssåSAMÅK
Karta:
1:7500HällsbokartanSigtuna
Start:
Mellan10.00-12.00(500mtillstart)
Mål:
Vidklubbstugan
Startavgift:
50:-
Sportident:
Påallakontroller.
Kontrollbeskr:
Finnspåkartanochlösa
Duschoombyte:
Klubbstugan
Servering: Kaffetebullaochmackor.
Information:
B-OTörnqvist0706707944