Träffar på Stadsbiblioteket

Träffar på Stadsbiblioteket
-för personer med Asperger
Fritidsverksamheten bjuder in till fem träffar på Stadsbiblioteket under våren 2017.
Träffarna riktar sig till dig som har Aspergers syndrom som bor i Lunds kommun.
Tanken är att möjliggöra möten för att kunna träffa och lära känna andra.
När
Onsdag 25 januari
Onsdag 22 februari
Onsdag 29 mars
Onsdag 26 april
Onsdag 31 maj
Tid
Träffarna är mellan klockan 17.00 - 18.30 på Lunds Stadsbibliotek
Vi träffas i Martas Café
Ring om du har frågor eller vill veta mer!
Suzette Jönsson 046 35 62 84
Fritidsverksamheten / F30
Mötesplats
F 30
Fritidsverksamheten
Vård– och Omsorgsförvaltningen