Kvalificerad samhällsplanerare med samordnaruppdrag

Länsstyrelsen Östergötland är en modern myndighet som arbetar med samhällsutveckling i hela länet.
Vi får våra uppdrag från regeringen och har många kontakter med myndigheter, kommuner och andra
intressenter., Som medarbetare hos oss får du ta ansvar, fatta beslut och driva utveckling tillsammans
med skickliga kollegor inom många olika yrkesområden.
Nu söker vi
Kvalificerad samhällsplanerare med
samordnaruppdrag
Samhällsplanerare
Läs mer på länsstyrelsen.se/ostergotland