Pressmeddelande

EXCELLENCE IN HOTEL OWNERSHIP & OPERATIONS
Pressmeddelande
Stockholm, 2017-01-20
Pandox AB (publ) inbjudan till kapitalmarknadsdag i
Stockholm den 9 maj 2017
Pandox bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag i
Stockholm den 9 maj 2017 med fokus på Fastighetsförvaltning. Under dagen varvar vi
presentationer med hotellbesök med målet att öka deltagarnas kunskap framförallt om
Pandox hyresportfölj. Ämnen som behandlas är bland annat Pandox marknad,
hyresmodell, hotellfastighetsportfölj och affärsläge.
Från Pandox medverkar VD Anders Nissen, CFO Liia Nõu samt andra nyckelpersoner i Pandox
koncernledning.
Datum: 9 maj 2017.
Tid: 08:00 CET till cirka 17:30 CET, med efterföljande mingel.
Vi inleder dagen på Hilton Stockholm Slussen och avslutar på Radisson Blu Arlandia. Däremellan
gör vi flera hotellbesök.
Anmälan görs senast den 28 april 2017. För praktiska frågor och anmälan vänligen kontakta Anna
Källgren per mail [email protected] eller telefon +46 (0) 70 456 68 39.
Agenda och mer detaljerad information om kapitalmarknadsdagen kommer att publiceras på
www.pandox.se.
Varmt välkomna!
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Marika Hilldoff, Sustainability and IR Manager, +46 (0) 708 91 50 79
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2017 kl. 10:00 CET.
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och
affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox
verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med
marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet,
som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995
och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se
1 (1)