Deadline: 31 mars kl. 13.00 Företaget ska beskriva följande

Deadline: 31 mars kl. 13.00
Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska få visa sina resultat, prestationer och vad de har
lärt sig om att kommersialisera en vara eller tjänst. De ska visa hur de har skapat ett
affärsmässigt UF-företag med tillväxtpotential samt kunna förklara hur de ska kunna ta
företaget från UF-företag till en bolagsform (t.ex. aktiebolag).
Företaget ska beskriva följande:
•
UF-företagets affärsidé – Beskriv affärsidén och hur UF-företaget har drivits under
året. Beskriv på vilket sätt idén ger ökad kundnytta och om den är skalbar.
•
Marknaden – Beskriv vilken målgrupp varan riktar sig till, storleken på målgruppen
samt hur UF-företaget når ut till målgruppen. Beskriv även efterfrågan av varan eller
tjänsten.
•
Ekonomisk utveckling – Beskriv UF- företagets ekonomiska utveckling,
prissättning, försäljning, omsättning och lönsamhet.
•
Framtidsvisioner – Beskriv hur ni tänker UF-företagets framtid och utveckling.
Juryn bedömer:
•
Affärsidén – på vilket sätt ger den ökad kundnytta och hur väl är den skalbar
•
Marknaden – hur ser marknaden ut, finns möjlighet till tillväxt och ekonomisk
stabilitet
•
Ekonomisk utveckling – kan UF-företaget redogöra för företagets omsättning,
lönsamhet, kassaflöde och affärsmässighet
•
Framtid – framtidsmöjligheter, potential, finns en tydlig plan för att nå målen
Tillvägagångssätt: En skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inkl. bilder, ritningar, etc, i
PDF-format och på max 3 mb ska laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida,
www.ungforetagsamhet.se. I tävlingsbidraget ska det tydligt framgå företagets namn,
region/skola och vilken tävling det avser. Juryn besöker UF Showroom för att få en tydligare
bild av företaget. Observera att affärsidén inte får innehålla plagiat samt inte får strida mot
Ung företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
Med de skriftliga bidragen som grund kommer juryn att utse 6 finalister som välkomnas som
utställare på mässan i samband med SM i Ung Företagsamhet. Juryn träffar finalisterna
under 30 minuter per UF-företag. Finalisterna gör en företagspitch på max 5 minuter inför
juryn, därefter får juryn ställa frågor. Allmänhet är välkomna att medverka under
företagspitchen.