Larmtekniker

Försvarsmakten söker:
Larmtekniker
Till Försvarsmaktens Telekommunikationsoch Informationssystemsförband, FMTIS,
med placering i Skövde
Som larmtekniker kommer dina arbetsuppgifter främst att
bestå av drif och underhåll av larm-, passage-, och
CCTV-system.
Läs mer och ansök på
jobb.forsvarsmakten.se